Kompanzasyon pano

İzbay Elektrik, endüstriyel tesislerin enerji verimliliğini artırmak ve enerji kayıplarını minimize etmek için kompanzasyon sistemleri tasarlayan ve uygulayan bir şirkettir. Kompanzasyon, endüstriyel tesislerdeki yüksek güçlü elektromotorların kullanımı sonucu oluşan reaktif gücün telafi edilmesi için kullanılan bir yöntemdir.

Reaktif güç, enerjinin gerçek güç ve reaktif güç olarak iki bileşene ayrılması sonucu elde edilen bir kavramdır. Reaktif güç, elektromotorların çalışması sırasında oluşan manyetik alanın enerjiye dönüştürülmesi sonucu elde edilir ve gerçek gücün üretilmesinde kullanılmaz. Bu nedenle, reaktif güç, enerji kaybına neden olur ve elektrik faturasının artmasına yol açar.

Kompanzasyon sistemi, reaktif gücü telafi ederek enerji verimliliğini artırmakta ve enerji kayıplarını minimize etmektedir. Bu sayede, elektrik faturaları düşmektedir. Ayrıca, kompanzasyon sistemi sayesinde elektrik şebekesindeki harmonik bozulmalar da azalmakta ve tesislerdeki elektrikli ekipmanların ömrü uzamaktadır.

İzbay Elektrik, kompanzasyon sistemlerinin tasarımından uygulanmasına kadar tüm aşamaları profesyonel bir şekilde yürütmektedir. Bu sayede müşterilerine en verimli ve en uygun maliyetli çözümleri sunmaktadır.